Sněmovní tisk 405
Inf. o přelet. a průjezd. ozbroj. sil od 1.1. do 31.3.2003

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. ledna do 31. března 2003

Autor: Kostelka Miroslav

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 22. 7. 2003 jako tisk 405/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 23. 7. 2003 (usnesení č. 175). Zpravodajem určen Doc.Ing. Miloš Titz, CSc..

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 30. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 736).

Senát

 • PS

  Miroslav Kostelka předložil Senátu dokument 17. 7. 2003 jako senátní tisk 142/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 7. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MVDr. Jiří Liška).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 4. 9. 2003 a přijal usnesení č. 82, které bylo rozdáno jako tisk 142/1 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 9. 2003 na 10. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 213).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní bezpečnost, NATO, pozemní vojska, vojenská spolupráce, vojenské letectvo, vojenský letoun, vojska v zahraničíISP (login)