Sněmovní tisk 394
Novela z. o sociální potřebnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 7. 2003.
Zástupce navrhovatele: Škromach Zdeněk.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 394/0 dne 9. 7. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 7. 2003 (usnesení č. 171). Určil zpravodaje: doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 22., 24. 7. 2003 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 630).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 394/2, který byl rozeslán 25. 9. 2003 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2003 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 206, usnesení č. 666).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 10. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 171, dokument 171/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (RNDr. Alena Palečková) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 22. 10. 2003 a přijal usnesení č. 32, které bylo rozdáno jako tisk 171/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 10. 2003 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 171/2 (záznam z jednání).
  Zákon Senátem schválen 7. 11. 2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 11. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 11. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 11. 2003.

Zákon vyhlášen 12. 12. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 139 pod číslem 422/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Potřebnost sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: nízký příjem, osoba samostatně výdělečně činná, pomoc sociálně znevýhodněným skupinám, sociální dávky, sociální pomoc

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
482/1991novelizujeZákon České národní rady o sociální potřebnosti394/0


ISP (login)