Sněmovní tisk 380
Výroční zpráva a účetní závěrka PF ČR za rok 2002

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 2002 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu ČR za rok 2002

Autor: Palas Jaroslav

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 3. 7. 2003 jako tisk 380/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 10. 7. 2003 (usnesení č. 171). Zpravodajem určen Ing. Petr Rafaj.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 30. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 733).Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond

Deskriptory EUROVOCu: finanční kontrola, nemovitý majetek, převod vlastnictví, účetní uzávěrka, zemědělsky využívaná půda, zpráva o činnostiISP (login)