Sněmovní tisk 38
Vládní návrh zákona o spotřebních daních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 10. 9. 2002.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 7104038/0 dne 10. 9. 2002.

  Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Návrh zákona bude projednán ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 10. 9. 2002.
  Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12., 13. 9. 2002 na 5. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 9. 2002 na 5. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 9. 2002 na 5. schůzi.
  Návrh zákona zamítnut.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Stav legislativní nouze

Deskriptory EUROVOCu: alkoholický nápoj, daň z přidané hodnoty, daň z příjmu fyzických osob, daň ze spotřeby, motorové palivo, pomoc obětem neštěstí, povodeň, sazba DPH, tabákový průmysl, topný olej

Navržené změny předpisů (3)ISP (login)