Sněmovní tisk 379
Novela z. o ochraně spotřebitele

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo Kraje Vysočina předložilo sněmovně návrh zákona 30. 6. 2003.
Zástupce navrhovatele: Dohnal František.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 379/0 dne 2. 7. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 7. 2003.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 8. 2003. Určil zpravodaje: Ing. Ludvík Hovorka a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 12. 2003 na 23. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 798).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 379/2, který byl rozeslán 18. 2. 2004 v 17:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 3. 2004 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 574, usnesení č. 963).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 3. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 309, dokument 309/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 3. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 7. 4. 2004 a přijal usnesení č. 265, které bylo rozdáno jako tisk 309/1 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 4. 2004 na 14. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 395).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 4. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 4. 2004.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 4. 2004.

Zákon vyhlášen 28. 4. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 72 pod číslem 217/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Obchod a služby

Deskriptory EUROVOCu: finance místních úřadů, ochrana spotřebitele, pokuta, propagace, rozpočtová pravidla

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)