Sněmovní tisk 377
Novela z. o obcích (obecní zřízení)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Senát

 • PS

  Skupina senátorů (Milan Štěch, Pavel Eybert, Zuzana Roithová, Petr Smutný, Jiří Brýdl a Václav Jehlička) předložila Senátu návrh zákona 11. 4. 2003. Návrh zákona rozeslán dne 11. 4. 2003 senátorům jako tisk 81/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 4. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Jiří Brýdl) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jaroslav Kubera).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 81/1 (záznam z jednání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 6. 2003 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 81/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 6. 2003 na 7. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 144).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 27. 6. 2003.
Zástupce navrhovatele: Štěch Milan, Brýdl Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 377/0 dne 2. 7. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 7. 2003. Vláda zaslala stanovisko 23. 7. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 7. 2003 jako tisk 377/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: město, místní orgány státní správy, obec

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)