Sněmovní tisk 36
Zpráva o problematice extremismu v ČR za rok 2001

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o problematice extremismu na území České republiky za rok 2001

Autor: Gross Stanislav

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 10. 9. 2002 jako tisk 36/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 19. 9. 2002 (usnesení č. 25). Zpravodajem určen Ing. Jan Klas.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 15. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 132).Hesla věcného rejstříku: Extremismus

Deskriptory EUROVOCu: anarchismus, antidiskriminační politika, boj proti zločinnosti, boj proti zločinu, extremismus, rasová diskriminace, rasový konflikt, xenofobieISP (login)