Sněmovní tisk 353
Novela z. o výkonu trestu odnětí svobody

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 6. 2003.
Zástupce navrhovatele: Karel Čermák.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 353/0 dne 13. 6. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 6. 2003 (usnesení č. 155). Určil zpravodaje: JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 7. 2003 na 18. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 619).

 • V
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 353/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 353/2, který byl rozeslán 23. 10. 2003 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 11. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 603, usnesení č. 751).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 11. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 227, dokument 227/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 11. 2003 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Pavel Janata) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Josef Pavlata), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. František Kroupa).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh a přijal usnesení č. 108, které bylo rozdáno jako tisk 227/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 3. 12. 2003 a přijal usnesení č. 121, které bylo rozdáno jako tisk 227/2 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 12. 2003 a přijal usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako tisk 227/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 12. 2003 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 280).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 23. 12. 2003 poslancům jako tisk 353/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 23. 12. 2003 poslancům jako tisk 353/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 1. 2004 na 26. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 14, usnesení č. 892).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 1. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 1. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 2. 2004.

Zákon vyhlášen 12. 2. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 16 pod číslem 52/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Vězeňství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Občan, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: nápravně výchovné zařízení, vězeň, vězeňské právo, výkon trestu

Navržené změny předpisů (4)ISP (login)