Sněmovní tisk 340
Protokol k Úmluvě o bezp. a ochr. zdraví při práci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 5. 6. 2003.
Zástupce navrhovatele: Škromach Zdeněk.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zdeněk Škromach předložil Senátu mezinárodní smlouvu 12. 11. 2003 jako senátní tisk 208/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 11. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Josef Novotný) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. František Kroupa).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 14. 1. 2004 a přijal usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako tisk 208/1 (nedává souhlas k ratifikaci).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 1. 2004 a přijal usnesení č. 119, které bylo rozdáno jako tisk 208/2 (nedává souhlas k ratifikaci).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 1. 2004 na 13. schůzi Senátu.
  Senát nedává souhlas s ratifikací (usnesení č. 331).Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost při práci, Česká republika, Mezinárodní konference práce, Mezinárodní organizace práce, nemoc z povolání, pracovní úrazISP (login)