Sněmovní tisk 338
Ratifikace Protokolů o přístupu republik k Severoatl.smlouvě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 30. 5. 2003.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Cyril.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy se připravuje k rozeslání poslancům jako sněmovní tisk 338/0.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 5. 6. 2003 (usnesení č. 151). Určil zpravodaje: RNDr. Vilém Holáň a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 27. 6. 2003 na 18. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 563).

 • V
 • L

  Projednávání proběhlo 22. 7. 2003 na 19. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla změněna (usnesení č. 622).

 • 2

  2. Čtení proběhlo 24. 7. 2003 na 19. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 635).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 29. 7. 2003.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 7. 8. 2003.

Senát

 • PS

  Cyril Svoboda předložil Senátu mezinárodní smlouvu 29. 7. 2003 jako senátní tisk 151/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 7. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Prof.PhDr. Josef Jařab, CSc.).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 30. 7. 2003 a přijal usnesení č. 65, které bylo rozdáno jako tisk 151/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 8. 2003 na 9. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 189).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 13. 8. 2003.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 16. 4. 2004 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 17 pod číslem 46/2004 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, NATO, přistoupení k dohodě, Rumunsko, Slovensko, SlovinskoISP (login)