Sněmovní tisk 332
Smlouva o rostl. genet. zdrojích pro výživu a zemědělství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 26. 5. 2003.
Zástupce navrhovatele: Palas Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 332/0 dne 27. 5. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 28. 5. 2003 (usnesení č. 147). Určil zpravodaje: Mgr. Václav Nájemník a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 27. 6. 2003 na 18. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 572).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 26. 9. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 332/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 29. 10. 2003 na 22. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 716).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 12. 11. 2003.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 21. 1. 2004.

Senát

 • PS

  Jaroslav Palas předložil Senátu mezinárodní smlouvu 12. 11. 2003 jako senátní tisk 203/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 11. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jan Fencl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser), Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova (Václava Domšová).

 • V
  • Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova projednal návrh dne 9. 12. 2003 a přijal usnesení č. 35, které bylo rozdáno jako tisk 203/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 1. 2004 a přijal usnesení č. 115, které bylo rozdáno jako tisk 203/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 1. 2004 a přijal usnesení č. 214, které bylo rozdáno jako tisk 203/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 1. 2004 na 13. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 295).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 30.01.2004.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 29. 6. 2004 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 30 pod číslem 73/2004 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, lidská výživa, ochrana rostlin, ochrana zdraví rostlin, šlechtění rostlinISP (login)