Sněmovní tisk 33
Dohoda ČR a SR o předávání osob na spol. st. hranicích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 29. 8. 2002.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 33/0 dne 5. 9. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 19. 9. 2002 (usnesení č. 33). Určil zpravodaje: PhDr. Karel Šplíchal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 10. 2002 na 6. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 114).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 11. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 33/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 4. 3. 2003 na 10. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 313).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 11. 3. 2003.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 17. 4. 2003.

Senát

 • PS

  Stanislav Gross předložil Senátu mezinárodní smlouvu 18. 3. 2003 jako senátní tisk 68/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 3. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaroslav Doubrava).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 4. 2003 a přijal usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako tisk 68/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 4. 2003 na 4. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 105).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22.04.2003.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 2. 1. 2004 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 1 pod číslem 1/2004 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, hranice, mezinárodní trestní právo, Slovensko, soudní spolupráce, vydáníISP (login)