Sněmovní tisk 328
Smlouva mezi ČR a Franc. rep. o zamezení dvojího zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 15. 5. 2003.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 328/0 dne 20. 5. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 21. 5. 2003 (usnesení č. 143). Určil zpravodaje: Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 27. 6. 2003 na 18. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 571).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 18. 9. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 328/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 26. 9. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 328/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 29. 10. 2003 na 22. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 720).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 12. 11. 2003.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 22. 1. 2004.

Senát

 • PS

  Bohuslav Sobotka předložil Senátu mezinárodní smlouvu 12. 11. 2003 jako senátní tisk 207/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 11. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ivan Adamec) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zieleniec).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 1. 2004 a přijal usnesení č. 207, které bylo rozdáno jako tisk 207/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 1. 2004 a přijal usnesení č. 120, které bylo rozdáno jako tisk 207/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 1. 2004 na 13. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 316).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 30. 1. 2004.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 1. 8. 2005 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 36 pod číslem 79/2005 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, FrancieISP (login)