Sněmovní tisk 326
Evropská úmluva o krajině

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 14. 5. 2003.
Zástupce navrhovatele: Ambrozek Libor.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 326/0 dne 29. 5. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 5. 6. 2003 (usnesení č. 151). Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 27. 6. 2003 na 18. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 568).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 26. 9. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 326/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 29. 10. 2003 na 22. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 717).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 12. 11. 2003.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 29. 1. 2004.

Senát

 • PS

  Libor Ambrozek předložil Senátu mezinárodní smlouvu 12. 11. 2003 jako senátní tisk 204/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 11. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Jitka Seitlová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Petr Smutný).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 14. 1. 2004 a přijal usnesení č. 56, které bylo rozdáno jako tisk 204/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 1. 2004 a přijal usnesení č. 116, které bylo rozdáno jako tisk 204/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 1. 2004 na 13. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 337).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 6. 2. 2004.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 24. 1. 2005 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 6 pod číslem 13/2005 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, ochrana krajiny, ochrana kulturního dědictví, ochrana životního prostředí, Rada EvropyISP (login)