Sněmovní tisk 290
Smlouva mezi ČR a Rak. rep. o změnách spol. stát.hranic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 11. 4. 2003.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 290/0 dne 17. 4. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 24. 4. 2003 (usnesení č. 128). Určil zpravodaje: PhDr. Karel Šplíchal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21. 5. 2003 na 16. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 489).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 16. 6. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 290/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 29. 10. 2003 na 22. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 714).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 12. 11. 2003.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 22. 1. 2004.

Senát

 • PS

  Stanislav Gross předložil Senátu mezinárodní smlouvu 12. 11. 2003 jako senátní tisk 201/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 11. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Josef Kaňa) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Rostislav Harazin).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 1. 2004 a přijal usnesení č. 114, které bylo rozdáno jako tisk 201/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 14. 1. 2004 a přijal usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako tisk 201/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 1. 2004 a přijal usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako tisk 201/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 1. 2004 na 13. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 301).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 30. 1. 2004.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 30. 7. 2004 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 38 pod číslem 85/2004 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, hranice, RakouskoISP (login)