Sněmovní tisk 289
N.novely z. o FNM

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 4. 2003.
Zástupce navrhovatele: Aubrecht Vlastimil a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 289/0 dne 12. 4. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 4. 2003. Vláda zaslala stanovisko 14. 5. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 5. 2003 jako tisk 289/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 5. 2003 (usnesení č. 139). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Gongol, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 6. 2003 na 18. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 536).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 9. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 289/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 289/3, který byl rozeslán 17. 10. 2003 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 11. 2003 na 23. schůzi.
  Schválen návrh na opakování 2. čtení (hlasování č. 94, usnesení č. 760).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 11. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 11. 2003 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 289/4, který byl rozeslán 26. 11. 2003 v 18:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 12. 2003 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 311, usnesení č. 789).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 12. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 229, dokument 229/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 12. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Josef Vaculík) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (MUDr. Jaroslav Mitlener).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 10. 12. 2003 a přijal usnesení č. 192, které bylo rozdáno jako tisk 229/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 10. 12. 2003 a přijal usnesení č. 52, které bylo rozdáno jako tisk 229/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 12. 2003 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 285).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 12. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2003.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 12. 2003.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 159 pod číslem 480/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Fond národního majetku

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: ekonomické nástroje životního prostředí, financování z veřejných prostředků, ochrana životního prostředí, převod vlastnictví

Navržené změny předpisů (4):

CitaceZměnaPředpisOd
171/1991novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky289/0
77/1997novelizujeZákon o státním podniku289/3
219/2000novelizujeZákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích289/4
229/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony289/4


ISP (login)