Sněmovní tisk 26
Sml. ČR a Spoj. st. mexickými o zamez. dvojímu zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 26. 8. 2002.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 26/0 dne 29. 8. 2002.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 5. 9. 2002. Určil zpravodaje: Ing. Jan Mládek, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 10. 2002 na 6. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 108).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 8. 11. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 26/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 11. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 26/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • L

  Projednávání proběhlo 26. 11. 2002 na 8. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla změněna (usnesení č. 159).

 • 2

  2. Čtení proběhlo 26. 11. 2002 na 8. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 160).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 4. 12. 2002.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 19. 12. 2002.

Senát

 • PS

  Bohuslav Sobotka předložil Senátu mezinárodní smlouvu 17. 12. 2002 jako senátní tisk 11/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 12. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zieleniec).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 18. 12. 2002 a přijal usnesení č. 15, které bylo rozdáno jako tisk 11/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 18. 12. 2002 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 11/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 12. 2002 na 2. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 29).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 8. 1. 2003.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 23. 1. 2003 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 4 pod číslem 7/2003 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, MexikoISP (login)