Sněmovní tisk 250
Úmluva o práv. postavení osob bez stát. příslušnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 14. 3. 2003.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 250/0 dne 19. 3. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 20. 3. 2003 (usnesení č. 109). Určil zpravodaje: JUDr. Ing. Jiří Karas a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21. 5. 2003 na 16. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 486).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 16. 6. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 250/1 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
  • Petiční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 24. 7. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 250/2 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 29. 10. 2003 na 22. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 713).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 12. 11. 2003.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 22. 1. 2004.

Senát

 • PS

  Stanislav Gross předložil Senátu mezinárodní smlouvu 12. 11. 2003 jako senátní tisk 200/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 11. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Prof.PhDr. Josef Jařab, CSc.) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Martin Mejstřík), Ústavně-právní výbor (Ing. Pavel Janata).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh a přijal usnesení č. 112, které bylo rozdáno jako tisk 200/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 14. 1. 2004 a přijal usnesení č. 132, které bylo rozdáno jako tisk 200/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 1. 2004 a přijal usnesení č. 71, které bylo rozdáno jako tisk 200/3 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 1. 2004 na 13. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 302).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 30.01.2004.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 15. 10. 2004 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 49 pod číslem 108/2004 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, cestovní pas, fyzická osoba, identifikační průkaz, státní občanství, trvalý pobytISP (login)