Sněmovní tisk 238
Teze střednědobé konc. resortní politiky MZ ČR 2003-2006

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Teze střednědobé koncepce resortní politiky Ministerstva zdravotnictví ČR v letech 2003 - 2006

Autor: Součková Marie

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Rostliny, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: farmaceutická legislativa, financování z veřejných prostředků, organizace zdravotnictví, zdravotní péče, zdravotní pojištění, zdravotní politikaISP (login)