Sněmovní tisk 233
Memorandum o porozumění mezi ČR a Evrop.společenstvími

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 21. 2. 2003.
Zástupce navrhovatele: Buzková Petra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 233/0 dne 5. 3. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 5. 3. 2003 (usnesení č. 101). Určil zpravodaje: Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21. 5. 2003 na 16. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 487).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 16. 6. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 233/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 27. 6. 2003 na 18. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 567).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 11. 7. 2003.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 10. 9. 2003.

Senát

 • PS

  Petra Buzková předložil Senátu mezinárodní smlouvu 17. 7. 2003 jako senátní tisk 140/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 7. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Daniel Kroupa) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Josef Kaňa), Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Josef Vaculík), Výbor pro evropskou integraci (PaedDr. Alena Gajdůšková), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Jan Rakušan).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 30. 7. 2003 a přijal usnesení č. 95, které bylo rozdáno jako tisk 140/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 5. 8. 2003 a přijal usnesení č. 87, které bylo rozdáno jako tisk 140/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 3. 9. 2003 a přijal usnesení č. 117, které bylo rozdáno jako tisk 140/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 4. 9. 2003 a přijal usnesení č. 81, které bylo rozdáno jako tisk 140/4 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 9. 9. 2003 a přijal usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako tisk 140/5 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 9. 2003 na 10. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 204).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 19. 9. 2003.Deskriptory EUROVOCu: akční program, CERN, Česká republika, energetický výzkum, Evropské společenství pro atomovou energii, přistoupení k dohodě, program EU, výzkumná politika EU, výzkumný programISP (login)