Sněmovní tisk 218
Návrh zákona o dani z nemovitostí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. předložil sněmovně návrh zákona 11. 2. 2003.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 218/0 dne 11. 2. 2003.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 2. 2003. Vláda zaslala stanovisko 14. 3. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 3. 2003 jako tisk 218/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Lesy

Deskriptory EUROVOCu: aplikace zákona, daň z majetku

Navržené změny předpisů (4)ISP (login)