Sněmovní tisk 198
Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 31. 1. 2003.
Zástupce navrhovatele: Škromach Zdeněk.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 198/0 dne 5. 2. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 6. 2. 2003 (usnesení č. 86). Určil zpravodaje: RNDr. Vilém Holáň a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 3. 2003 na 10. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 344).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 21. 5. 2003 na 16. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 481).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 3. 6. 2003.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 10. 9. 2003.

Senát

 • PS

  Zdeněk Škromach předložil Senátu mezinárodní smlouvu 22. 7. 2003 jako senátní tisk 148/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 7. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Ing.arch. Daniela Filipiová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Petr Smutný), Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 6. 8. 2003 a přijal usnesení č. 28, které bylo rozdáno jako tisk 148/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 9. 2003 a přijal usnesení č. 48, které bylo rozdáno jako tisk 148/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 4. 9. 2003 a přijal usnesení č. 86, které bylo rozdáno jako tisk 148/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 9. 2003 na 10. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 218).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 19.09.2003.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 14. 9. 2012 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 43 pod číslem 80/2012 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, evropská sociální charta, nevládní organizace, odvolání, právní zájem, sociální právaISP (login)