Sněmovní tisk 195
Vládní návrh zákona o Antarktidě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 1. 2003.
Zástupce navrhovatele: Ambrozek Libor.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 7. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 134, dokument 134/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 7. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (MUDr. Jaroslav Mitlener) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Petr Smutný).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 23. 7. 2003 a přijal usnesení č. 31, které bylo rozdáno jako tisk 134/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 30. 7. 2003 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 134/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 8. 2003 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 179).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 8. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 8. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 8. 2003.

Zákon vyhlášen 28. 8. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 93 pod číslem 276/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Občan, Státní správa a justice, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: Antarktida, nerostné zdroje, ochrana životního prostředí

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)