Sněmovní tisk 190
Vládní návrh zákona, kterým se mění obchodní zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 1. 2003.
Zástupce navrhovatele: Rychetský Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 190/0 dne 4. 2. 2003.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 2. 2003 (usnesení č. 86). Určil zpravodaje: JUDr. Eva Dundáčková a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 18. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 18. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 245).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 8 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 3. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 3. 2003 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 190/2, který byl rozeslán 4. 3. 2003 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 3. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 407, usnesení č. 348).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 40, dokument 40/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 3. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JuDr. Dagmar Lastovecká).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 19. 3. 2003 a přijal usnesení č. 32, které bylo rozdáno jako tisk 40/1 (nezabývat se).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 19. 3. 2003 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 40/2 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 3. 2003 na 4. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 60).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 3. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 3. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 3. 2003.

Zákon vyhlášen 1. 4. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 37 pod číslem 88/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zákoník obchodní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: Evropský hospodářský prostor, finanční účetnictví, komerční firma, notář, obchodní právo, obchodní rejstřík, sídlo právnické osoby

Navržené změny předpisů (8)ISP (login)