Sněmovní tisk 186
Postup zabezp. souladu mezinár. závazků ČR ve vztahu EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 24. 1. 2003.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Cyril.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 186/0 dne 4. 2. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 6. 2. 2003 (usnesení č. 86). Určil zpravodaje: RNDr. Václav Exner, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 3. 2003 na 10. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 327).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 16. 6. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 186/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal mezinárodní smlouvu a vydal 18. 6. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 186/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 30. 6. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 186/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 2. 7. 2003 na 18. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 586).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 11. 7. 2003.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 10. 9. 2003.

Senát

 • PS

  Cyril Svoboda předložil Senátu mezinárodní smlouvu 17. 7. 2003 jako senátní tisk 139/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 7. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zieleniec) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Jiří Skalický), Ústavně-právní výbor (Jaromír Volný).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh a přijal usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako tisk 139/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 3. 9. 2003 a přijal usnesení č. 100, které bylo rozdáno jako tisk 139/2 (doporučuje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 9. 2003 a přijal usnesení č. 47, které bylo rozdáno jako tisk 139/3 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 9. 2003 na 10. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 202).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 19.09.2003.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Evropská unie, mezinárodní – vnitrostátní právo, vnější vztahy Evropské unieISP (login)