Sněmovní tisk 185
Dohoda o přístupu Chorvatské r. o volném obchodu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 23. 1. 2003.
Zástupce navrhovatele: Urban Milan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 185/0 dne 3. 2. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 6. 2. 2003 (usnesení č. 86). Určil zpravodaje: Ing. Jan Mládek, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 3. 2003 na 10. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 340).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 2. 5. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 185/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal mezinárodní smlouvu a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 185/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Hospodářský výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 7. 5. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 185/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 20. 5. 2003 na 16. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 475).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 3. 6. 2003.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 10. 9. 2003.

Senát

 • PS

  Milan Urban předložil Senátu mezinárodní smlouvu 22. 7. 2003 jako senátní tisk 144/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 7. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Robert Kolář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MVDr. Jiří Liška).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh a přijal usnesení č. 74, které bylo rozdáno jako tisk 144/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 3. 9. 2003 a přijal usnesení č. 120, které bylo rozdáno jako tisk 144/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 9. 2003 na 10. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 211).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 19. 9. 2003.Deskriptory EUROVOCu: dohoda o volném obchodu, Chorvatsko, obchodní spolupráceISP (login)