Sněmovní tisk 178
Inf. o rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech v roce 2003

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v době od 1. ledna od 31. prosince 2003, na které se vztahuje rozhodovací pravomoc vlády ve smyslu čl. 43 odst. 5 písm. a) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2002 Sb.

Autor: Tvrdík Jaroslav

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 23. 1. 2003 jako tisk 178/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 30. 1. 2003 (usnesení č. 82). Zpravodajem určen Doc.Ing. Miloš Titz, CSc..

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 6. 3. 2003 na 10. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 361).

Senát

 • PS

  Jaroslav Tvrdík předložil Senátu dokument 20. 1. 2003 jako senátní tisk 26/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 2. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 22. 1. 2003 a přijal usnesení č. 14, které bylo rozdáno jako tisk 26/1 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 4. 2003 na 4. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 89).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní bezpečnost, NATO, pozemní vojska, vojenská spolupráce, vojenské letectvo, vojenský letoun, vojska v zahraničíISP (login)