Sněmovní tisk 177
Sml. o mezinárodní práv. subjek. Mezinár. bramborář. centra

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 21. 1. 2003.
Zástupce navrhovatele: Palas Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 177/0 dne 28. 1. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 30. 1. 2003 (usnesení č. 82). Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 3. 2003 na 10. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 343).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 2. 5. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 177/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 21. 5. 2003 na 16. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 480).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 3. 6. 2003.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 10. 9. 2003.

Senát

 • PS

  Jaroslav Palas předložil Senátu mezinárodní smlouvu 22. 7. 2003 jako senátní tisk 147/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 7. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jan Fencl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaroslav Doubrava).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 3. 9. 2003 a přijal usnesení č. 118, které bylo rozdáno jako tisk 147/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 4. 9. 2003 a přijal usnesení č. 85, které bylo rozdáno jako tisk 147/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 9. 2003 na 10. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 199).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 19.09.2003.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 7. 6. 2004 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 27 pod číslem 69/2004 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: brambor, Česká republika, mezinárodní organizace, právní subjektivitaISP (login)