Sněmovní tisk 17
Návrh na ratifikaci Smlouvy mezi ČR a Svatým stolcem

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 7. 8. 2002.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Cyril, Dostál Pavel.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 17/0 dne 28. 8. 2002.

  • PS

    Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 5. 9. 2002. Určil zpravodaje: Ing. Jan Zahradil a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 15. 10. 2002 na 6. schůzi. Projednávání mezinárodní smlouvy bylo přerušeno (hlasování č. 144, usnesení č. 130). 1. Čtení proběhlo 21. 5. 2003 na 16. schůzi. Mezinárodní smlouva zamítnuta (usnesení č. 494).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, církev, ratifikace dohody, Svatý stolec, vztah mezi církví a státemISP (login)