Sněmovní tisk 169
Zpráva o situaci na českém kapitálovém trhu v roce 2001

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o situaci na českém kapitálovém trhu v roce 2001

Autor: Jakub František

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 17. 1. 2003 jako tisk 169/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 30. 1. 2003 (usnesení č. 82). Zpravodajem určen Ing. Vlastimil Tlustý, CSc..

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 24. 3. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 169/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 21. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 497).Hesla věcného rejstříku: Papíry cenné

Deskriptory EUROVOCu: kapitálový trh, převoditelný cenný papír, zpráva o činnostiISP (login)