Sněmovní tisk 167
Inf. o vojenských cvičeních AČR plánovaných v roce 2003

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj, plánovaných v roce 2003

Autor: Tvrdík Jaroslav

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 13. 1. 2003 jako tisk 167/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 14. 1. 2003 (usnesení č. 78). Zpravodajem určen Doc.Ing. Miloš Titz, CSc..

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 6. 3. 2003 na 10. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 359).

Senát

 • PS

  Jaroslav Tvrdík předložil Senátu dokument 6. 1. 2003 jako senátní tisk 19/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 1. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 22. 1. 2003 a přijal usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako tisk 19/1 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 1. 2003 na 3. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 52).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: akční program, armáda, NATO, vojenská spolupráce, vojenské cvičeníISP (login)