Sněmovní tisk 16
Sml. mezi ČR a PR o výst. hr. mostu přes Divokou Orlici

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 7. 8. 2002.
Zástupce navrhovatele: Šimonovský Milan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 16/0 dne 3. 9. 2002.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 5. 9. 2002. Určil zpravodaje: Mgr. Václav Nájemník a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 10. 2002 na 6. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 106).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 11. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 16/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 26. 2. 2003 na 10. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 296).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 19. 3. 2003.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 17. 4. 2003.

Senát

 • PS

  Milan Šimonovský předložil Senátu mezinárodní smlouvu 18. 3. 2003 jako senátní tisk 58/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 3. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 4. 2003 a přijal usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako tisk 58/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 4. 2003 a přijal usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako tisk 58/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 4. 2003 na 4. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 113).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 4. 2003.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 2. 10. 2009 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 35 pod číslem 91/2009 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, inženýrské stavby, Polsko, přeshraniční doprava, vodní tokISP (login)