Sněmovní tisk 142
Návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 2003

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2003

Autor: Palas Jaroslav

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 26. 11. 2002 jako tisk 142/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 27. 11. 2002 (usnesení č. 59). Zpravodajem určen Ing. Josef Mandík.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 5. 2. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 142/1 (pozměňovací návrhy).
 • Č

  Čtení proběhlo 6. 3. 2003 na 10. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 354).Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond

Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, převod vlastnictví, zemědělsky využívaná půdaISP (login)