Sněmovní tisk 141
Doplnění plánu voj. cvič. AČR se zahr. partnery v roce 2002

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002

Autor: Tvrdík Jaroslav

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 26. 11. 2002 jako tisk 141/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 27. 11. 2002 (usnesení č. 59). Zpravodajem určen Doc.Ing. Miloš Titz, CSc..

  • V
  • Č

    Čtení proběhlo 6. 3. 2003 na 10. schůzi.
    Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 355).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, povolení k pobytu, Spojené státy, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (login)