Sněmovní tisk 139
Návrh školského zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Michaela Šojdrová, Eva Nováková, Jan Kasal, Jaromír Talíř) předložila sněmovně návrh zákona 15. 11. 2002.
Zástupce navrhovatele: Šojdrová Michaela a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 139/0 dne 19. 11. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 11. 2002. Vláda zaslala stanovisko 9. 12. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 12. 2002 jako tisk 139/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 12. 2002 (usnesení č. 68). Určil zpravodaje: Mgr. Milan Bičík a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 19. 2. 2003 na 10. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 249).
  Projednávání pokračovalo 19. 2. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 249).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 139/2, který byl rozeslán 9. 4. 2003 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 4. 2003 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 327, usnesení č. 419).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 4. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 90, dokument 90/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 4. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Václav Roubíček) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Ondřej Feber), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Miloslav Pelc).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 14. 5. 2003 a přijal usnesení č. 56, které bylo rozdáno jako tisk 90/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 14. 5. 2003 a přijal usnesení č. 18, které bylo rozdáno jako tisk 90/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 5. 2003 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 90/3 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 21. 5. 2003 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 5. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 6. 2003.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 6. 2003.

Zákon vyhlášen 12. 6. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 63 pod číslem 182/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Správa obcí a měst, Školství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Školství

Deskriptory EUROVOCu: církev, konfesijní vzdělávání, právní subjektivita, právnická osoba, školský systém, územní samospráva, veřejná správa

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)