Sněmovní tisk 135
V. n. z. dluhopisy na úhradu schodku SR ČR za rok 2001

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 11. 2002.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 135/0 dne 14. 11. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 15. 11. 2002. Určil zpravodaje: Mgr. Ing. Michal Kraus, Ph.D., MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 14)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 27. 11. 2002 na 8. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 27. 11. 2002 na 8. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 174).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 12. 2002 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 12. 2002 na 8. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 12. 2002 na 8. schůzi. Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 129).Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví

Deskriptory EUROVOCu: emise cenných papírů, financování rozpočtu, rozpočtový schodek, státní rozpočet, umořování veřejného dluhuISP (login)