Sněmovní tisk 133
Vládní návrh puncovního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 11. 2002.
Zástupce navrhovatele: Rusnok Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 133/0 dne 15. 11. 2002.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 15. 11. 2002. Určil zpravodaje: Ing. Miloš Melčák, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 14)

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 11. 2002 na 8. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 166).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 2. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 133/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 133/2, který byl rozeslán 20. 2. 2003 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 3. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 349, usnesení č. 334).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 11. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 57, dokument 57/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 3. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (František Kopecký).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 20. 3. 2003 a přijal usnesení č. 45, které bylo rozdáno jako tisk 57/1 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 3. 4. 2003 na 4. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 78).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 4. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 4. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 4. 2003.

Zákon vyhlášen 5. 5. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 48 pod číslem 127/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Normy technické

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: drahý kov, měřidla a měřicí zařízení, označení kvality, označení výrobku, právo na obchodní značku, řízení jakosti průmyslových výrobků

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)