Sněmovní tisk 1233
Novela z. o azylu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 1. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1233/0 dne 12. 1. 2006.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 1. 2006 (usnesení č. 536). Určil zpravodaje: Tomáš Kladívko a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 9. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 9. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 682, usnesení č. 2189).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 2. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 280, dokument 280/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 2. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaromír Štětina) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Ondřej Feber), Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Josef Pavlata).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 8. 3. 2006 a přijal usnesení č. 147, které bylo rozdáno jako tisk 280/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 8. 3. 2006 a přijal usnesení č. 85, které bylo rozdáno jako tisk 280/3 (nezabývat se).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 3. 2006 a přijal usnesení č. 145, které bylo rozdáno jako tisk 280/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 3. 2006 na 10. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 369).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 3. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 4. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 4. 2006.

Zákon vyhlášen 28. 4. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 56 pod číslem 165/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Cizinci, Evropská unie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Obrana a bezpečnost, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Školství

Deskriptory EUROVOCu: azylové právo, migrační politika EU, politický azyl, uprchlík

Navržené změny předpisů (18)ISP (login)