Sněmovní tisk 1220
Evropská charta regionálních či menšinových jazyků (ETS 148)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 15. 12. 2005.
Zástupce navrhovatele: min.spravedl.,min.zahr.věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1220/0 dne 19. 12. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 21. 12. 2005 (usnesení č. 533). Určil zpravodaje: RNDr. Václav Exner, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 2. 2006 na 53. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 2199).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 19. 4. 2006 na 55. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2385).

Senát

 • PS

  Cyril Svoboda předložil Senátu mezinárodní smlouvu 16. 12. 2005 jako senátní tisk 194/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 1. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Prof.Ing. Jan Hálek, CSc.) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Prof.PhDr. Josef Jařab, CSc.), Výbor pro záležitosti Evropské unie (PaedDr. Alena Gajdůšková).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 18. 1. 2006 a přijal usnesení č. 116, které bylo rozdáno jako tisk 194/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 8. 2. 2006 a přijal usnesení č. 250, které bylo rozdáno jako tisk 194/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 22. 2. 2006 a přijal usnesení č. 125, které bylo rozdáno jako tisk 194/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 3. 2006 na 10. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 374).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 3. 5. 2006.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 1. 3. 2007 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 11 pod číslem 15/2007 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Politika národnostní

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, evropská charta, jazyková politika, kulturní dědictví, kulturní pluralismus, menšinový jazyk, regionální jazykISP (login)