Sněmovní tisk 121
V. n. zák. o platu představitelů státní moci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 11. 2002.
Zástupce navrhovatele: Rychetský Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 121/0 dne 13. 11. 2002.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 15. 11. 2002. Určil zpravodaje: Ing. Jiří Václavek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 14)

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 11. 2002 na 8. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 183).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 2. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 121/1 (pozměňovací návrhy).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 2. 2003 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 121/Z.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 121/2, který byl rozeslán 20. 2. 2003 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 2. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 206).Hesla věcného rejstříku: Prezident republiky

Deskriptory EUROVOCu: hlava státu, nemzdové příjmy

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
283/1991novelizujeZákon České národní rady o Policii České republiky121/0
114/1993novelizujeZákon o Kanceláři prezidenta republiky121/0
236/1995novelizujeZákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců121/0


ISP (login)