Sněmovní tisk 119
Dohoda mezi ČR a SR o spol. vlast. pavilonu v Benátkách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 11. 11. 2002.
Zástupce navrhovatele: Dostál Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 119/0 dne 13. 11. 2002.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 11. 2002. Určil zpravodaje: Mgr. Václav Nájemník a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 12. 2002 na 8. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 200).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 5. 2. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 119/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 20. 2. 2003 na 10. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 252).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 11. 3. 2003.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 17. 4. 2003.

Senát

 • PS

  Pavel Dostál předložil Senátu mezinárodní smlouvu 18. 3. 2003 jako senátní tisk 70/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 3. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Václav Jehlička) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 4. 2003 a přijal usnesení č. 36, které bylo rozdáno jako tisk 70/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 16. 4. 2003 a přijal usnesení č. 47, které bylo rozdáno jako tisk 70/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 4. 2003 na 4. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 108).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 4. 2003.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 4. 8. 2003 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 43 pod číslem 95/2003 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, nemovitost, Slovensko, spoluvlastnictví, údržba, vlastnický podílISP (login)