Sněmovní tisk 118
Vládní návrh zákona o dani z nemovitostí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 11. 2002.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 118/0 dne 12. 11. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 15. 11. 2002. Určil zpravodaje: Ladislav Šustr a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 14)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 27. 11. 2002 na 8. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 27. 11. 2002 na 8. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 168).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 11. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 118/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 12. 2002 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 12. 2002 na 8. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 12. 2002 na 8. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 141, usnesení č. 205).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 12. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 5, dokument 5/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 12. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Robert Kolář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Jiří Brýdl).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 12. 12. 2002 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 5/2 (záznam z jednání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 12. 2002 a přijal usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako tisk 5/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 12. 2002 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 28).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 12. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2002.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 197 pod číslem 576/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň z majetku, daňová úleva, daňový poplatník, daňový systém, fiskální politika, přírodní katastrofa

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)