Sněmovní tisk 1164
Sml. mezi ČR a Rakouskou repub. o překračov. státních hranic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 30. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1164/0 dne 4. 10. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 12. 10. 2005 (usnesení č. 493). Určil zpravodaje: Mgr. David Šeich a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 12. 2005 na 51. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 2020).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 20. 1. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1164/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 9. 2. 2006 na 53. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2196).

Senát

 • PS

  František Bublan předložil Senátu mezinárodní smlouvu 3. 10. 2005 jako senátní tisk 148/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 10. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 11. 2005 a přijal usnesení č. 96, které bylo rozdáno jako tisk 148/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 12. 2005 na 8. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 291).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15. 2. 2006.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 9. 5. 2006 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 24 pod číslem 45/2006 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, cestovní ruch, hranice, RakouskoISP (login)