Sněmovní tisk 114
N. z. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Radim Turek, Milan Ekert, Marian Bielesz) předložila sněmovně návrh zákona 8. 11. 2002.
Zástupce navrhovatele: Turek Radim a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 114/0 dne 12. 11. 2002.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 11. 2002. Vláda zaslala stanovisko 11. 12. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 12. 2002 jako tisk 114/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 12. 2002 (usnesení č. 74). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 2., 5. 3. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 335).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 3. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 114/2 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 4. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 114/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 114/4, který byl rozeslán 9. 4. 2003 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 4. 2003 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 158, usnesení č. 396).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 4. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 89, dokument 89/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 4. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (František Kopecký).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 5. 2003 a přijal usnesení č. 72, které bylo rozdáno jako tisk 89/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 5. 2003 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 120).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 5. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 6. 2003.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 6. 2003.

Zákon vyhlášen 12. 6. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 63 pod číslem 176/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan

Deskriptory EUROVOCu: celní dluh, celní právo, daň z příjmů, plnění rozpočtu, pohledávka, státní rozpočet, záruka

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)