Sněmovní tisk 1136
Novela školského zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Radim Chytka, Břetislav Petr, Alena Páralová, Ivo Vykydal) předložila sněmovně návrh zákona 20. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: Chytka Radim a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1136/0 dne 22. 9. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 9. 2005. Vláda zaslala stanovisko 21. 10. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 10. 2005 jako tisk 1136/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 2. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 277, dokument 277/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 2. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (PaedDr. Zdeněk Janalík).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 8. 3. 2006 a přijal usnesení č. 138, které bylo rozdáno jako tisk 277/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 3. 2006 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 365).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 3. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 4. 2006.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 4. 2006.

Zákon vyhlášen 27. 4. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 55 pod číslem 158/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Školství, Zdravotně postižení občané

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Školství

Deskriptory EUROVOCu: školní docházka, žák, základní vzdělání, zdravotně postižený člověk

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)