Sněmovní tisk 112
Dohoda o sociál. zabezpečení mezi ČR a vládou Quebeku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 7. 11. 2002.
Zástupce navrhovatele: Škromach Zdeněk.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 112/0 dne 12. 11. 2002.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 11. 2002. Určil zpravodaje: JUDr. Ing. Jiří Karas a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 11. 2002 na 8. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 193).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 6. 2. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 112/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 4. 3. 2003 na 10. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 324).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 11. 3. 2003.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 17. 4. 2003.

Senát

 • PS

  Zdeněk Škromach předložil Senátu mezinárodní smlouvu 18. 3. 2003 jako senátní tisk 73/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 3. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Richard Sequens) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zieleniec).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 26. 3. 2003 a přijal usnesení č. 16, které bylo rozdáno jako tisk 73/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 4. 2003 a přijal usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako tisk 73/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 4. 2003 na 4. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 111).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22.04.2003.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 28. 11. 2003 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 60 pod číslem 124/2003 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Kanada, sociální zabezpečeníISP (login)