Sněmovní tisk 1117
Novela z. o odpověd. za škodu způs. při výkonu veřejné moci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1117/0 dne 21. 9. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 9. 2005 (usnesení č. 488). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Hamplová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1972).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 1. 2006 na 53. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 1. 2006 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 139, usnesení č. 2121).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 2. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 267, dokument 267/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 2. 2006 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jaromír Volný).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 8. 3. 2006 a přijal usnesení č. 83, které bylo rozdáno jako tisk 267/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 3. 2006 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 378).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 3. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 4. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 4. 2006.

Zákon vyhlášen 27. 4. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 55 pod číslem 160/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Notářství, Správa státní, Zákoník občanský

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika

Deskriptory EUROVOCu: náhrada škody, občanské právo, odpovědnost, odškodnění, škoda, správní odpovědnost, státní úředník, veřejná správa, zákonnost, žaloba na nezákonné rozhodnutí správního orgánu

Navržené změny předpisů (3)ISP (login)