Sněmovní tisk 1112
Novela z. o oběhu osiva a sadby - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1112/0 dne 9. 9. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 9. 2005 (usnesení č. 476). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Hanuš a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1947).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 11. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1112/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1112/2, který byl rozeslán 31. 1. 2006 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 2. 2006 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 786, usnesení č. 2212).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 2. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 297, dokument 297/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 2. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Josef Vaculík) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Šneberger).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 3. 2006 a přijal usnesení č. 94, které bylo rozdáno jako tisk 297/2 (nezabývat se).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 3. 2006 a přijal usnesení č. 296, které bylo rozdáno jako tisk 297/1 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 3. 2006 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 402).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 4. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 4. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 4. 2006.

Zákon vyhlášen 5. 5. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 61 pod číslem 178/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rostliny

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Politika, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: osivo, rozmnožování rostlin, sadba, společná zemědělská politika, zemědělské výrobní prostředky

Navržené změny předpisů (7)ISP (login)