Sněmovní tisk 111
Sml. mezi ČR a Rumunskem o sociálním zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 8. 11. 2002.
Zástupce navrhovatele: Škromach Zdeněk.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 111/0 dne 12. 11. 2002.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 11. 2002. Určil zpravodaje: JUDr. Ing. Jiří Karas a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 11. 2002 na 8. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 192).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 6. 2. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 111/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 4. 3. 2003 na 10. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 323).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 11. 3. 2003.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 17. 4. 2003.

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22.04.2003.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 1. 3. 2004 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 8 pod číslem 25/2004 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Rumunsko, sociální zabezpečeníISP (login)