Sněmovní tisk 1098
Novela z. o opatřen. souvis. se zákazem chem. zbraní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Chemie, Zbraně

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, chemická zbraň, chemický výrobek, kontrola dovozu, kontrola vývozu, kontrola zbrojení, nebezpečná látka, obchodní omezení, Organizace pro zákaz chemických zbraní

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
19/1997novelizujeZákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů1098/0
50/1997rušíVyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní1098/0


ISP (login)